50 Mẫu rồng đá đẹp – Chiếu rồng đá nhà thờ họ, đình chùa đẹp

50 Mẫu rồng đá đẹp – Chiếu rồng đá nhà thờ họ, đình chùa đẹp

50 Mẫu rồng đá đẹp – Chiếu rồng đá nhà thờ họ, đình chùa đẹp được làm bằng đá tự nhiên chất lượng tốt nhất. Các mẫu chiếu đá được chạm khắc hình rồng nên được gọi là chiếu rồng đá, mẫu hoa văn rồng được chạm khắc trên chiếu đá một cách tinh xảo sắc nét bởi những nghệ nhân chế tác đá của cơ sở Đá mỹ nghệ Ninh Vân. Hình ảnh rồng đá được chạm khắc trên chiếu đá cho công trình nhà thờ họ, đình chùa, các công trình kiến trúc tâm linh mang ý nghĩa to lớn. Chiếu rồng đá là kiến trúc tâm linh đẹp, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của chiếu rồng đá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem qua bài viết để tìm hiểu xem chiếu rồng đá là gì và các mẫu chiếu rồng đá đẹp nhất 2021.

Những mẫu chiếu rồng đá – Mẫu rồng bằng đá đẹp nhất 2021

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 01

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 02

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 03

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 04

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 05

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 06

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 07

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 08

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 09

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 10

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 11

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 12

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 13

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 14

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 15

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 16

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 17

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 18

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 19

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 20

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 21

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 22

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 23

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 24

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 25

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 26

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 27

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 28

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 29

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 30

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 31

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 32

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 33

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 34

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 35

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 36

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 37

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 38

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 39

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 40

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 41

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 42

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 43

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 44

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 45

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 46

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 47

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 48

 

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

Chiếu rồng đá đình chùa 49

50 Mẫu rồng đá đẹp - chiếu rồng đá đình chùa

50 Mẫu rồng đá đẹp – chiếu rồng đá đình chùa 

Ý nghĩa phong thủy của chiếu rồng

Chiếu rồng đá là có hình dạng chữ nhật, với nhiều kích thước khác nhau, trên đó có chạm khắc hình ảnh con rồng đang quấn lấy ngọc ở giữa chiếu, hoa văn này còn gọi là cửu long tranh châu. Cũng có những chiếc chiếu rồng lại khắc học hình ảnh rồng bay phượng múa, hòa quyện vào nhau, biểu tượng cho sự hội tụ, quyền lực kết hợp.

Chiếu rồng đá xưa kia có ý nghĩa để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử, đánh dấu cho sự phát triển của một gia tộc, dòng họ….Trong phong thủy, chiếu rồng đá lại như một vật phẩm dùng để xua đuổi tà ma, quỷ dữ, luồng năng lượng xấu quấy phá và ảnh hưởng tới sự phát triển của con người.

Thời phong kiến xưa kia, chiếu rồng được vua chúa, quan lại sử dụng nhiều. Nó giống như hình ảnh đại diện cho quyền lực, thấy rồng như thấy vua. Chính vì thế mà chiếu rồng hiện nay được đặt nhiều ở các nhà thờ họ, qua đó khẳng định đẳng cấp của một gia tộc.  Là một trong những sản phẩm có tính tâm linh cao, chiếu rồng đá cũng giống như các linh vật: nghê đá, kỳ lân đá, …..đều là những vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa về quyền lực, trấn yểm, trừ yêu ma.

Ý nghĩa phong thủy của chiếu rồng

Ý nghĩa phong thủy của chiếu rồng

Cách đặt chiếu rồng chuẩn phong thủy

Vốn là vật phẩm thể hiện sự quyền uy, tôn nghiêm nên vị trí đặt chiếu rồng phải được tính toán vô cùng kỹ lưỡng và chính xác để phát huy được ý nghĩa của nó.

Truyền thống từ xa xưa, ông cha ta hay đặt chiếu rồng ở bậc thang chính diện của đình, chùa, nhà thờ họ, khu lăng mộ…..

Theo văn hóa phương Đông thì rồng là một trong 4 linh vật thuộc tứ linh, thể hiện cho sự quyền uy, sức mạnh và những điều tốt lành, may mắn cho gia đình. Tùy theo nhu cầu của từng công trình mà chiếu rồng được thiết kế mẫu mã và kiểu dáng cũng như kích thước khác nhau.

Cách đặt chiếu rồng chuẩn phong thủy

Cách đặt chiếu rồng chuẩn phong thủy

Báo giá chiếu rồng đá, chiếu đá chi tiết chính xác

Báo giá chiếu rồng đá, chiếu đá chi tiết chính xác thường không cố định, mà thường thay đổi theo các yếu tố khách quan như:

  • Kích thước
  • Chất liệu đá
  • Hoa văn chạm khắc
  • Loại đá sử dụng làm chiếu đá, chiếu rồng đá
  • Khoảng cách vận chuyển và địa hình lắp đặt

Quý khách có nhu cầu đặt mua chiếu rồng bằng đá tự nhiên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo HOTLINE: 0916.958.095 để được hỗ trợ và báo giá nhanh nhất.

Báo giá chiếu rồng đá, chiếu đá chi tiết chính xác

Báo giá chiếu rồng đá, chiếu đá chi tiết chính xác

Cơ sở làm chiếu rồng bằng đá, rồng đá cho nhà thờ họ, đình chùa đẹp, uy tín, chất lượng tốt

Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi chuyên thi công lắp đặt :Khu lăng mộ đálăng mộ đá đẹpmộ đá đẹpcuốn thư đá đẹpcổng tam quan đá, mộ đá công giáo, cây hương đá thờ ngoài trời….Trên toàn quốc, với nhiều mẫu sản phẩm đá mỹ nghệ đẹp,kích thước hợp phong thủy lỗ ban, với giá thành tốt nhất, chất lượng sản phẩm luôn đặt lên hàng đầu của cơ sở chúng tôi.

Quý khách hàng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm theo địa chỉ :

Công ty đá mỹ nghệ ninh vân

Địa chỉ : Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình

Điện Thoại : 0916.958.095 ( Mr : Sơn )

Email : langdamyngheninhbinh@gmail.com

Website : langmodep.net

DANH MỤC

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook